гр. Ботевград
телефон за контакт:
0723/648-03; 0887 096 106

Пейки, покривни плочи